Kubas flagga Vad är Afrokubansk dans?
Yeruba

Palo
Arrará
Abbacua

Yuca
Makuta

Rumba - Guaguango
Rumba - Yambou
Rumba - Culombia
Rumba mimicas

Befolkningen på Kuba har sina rötter i olika värlsdelar. Den indianska ursprungsbefolkning som fanns innan den europeiska kolonisationen, utplånades nästan helt och har inte lämnat spår i dans-kulturen. Inte heller senare indiansk invandring från Sydamerika. De europeiska kolonisatörerna kom ju framför allt från Spanien med i sin tur kulturell påverkan från morerna och den arabiska kulturen. I flera av de kubanska danserna syns influensen från den spanska kulturen i såväl dans som musik. Det som brukar kallas afrokubansk dans är de danser som de afrikanska slavarna förde med sig till Kuba -- liksom till övriga delar av den Nya världen. På Kuba har de kanske konserverats bäst.
Eftersom slavarna kom från olika områden i framför allt Västafrika så finns det i den afrokubanska dansen olika danser. Många av dessa är religiösa ritdanser. Viktigast är danserna som hör till Santería-religionen med ursprung i Yeruba-land vid nuvarande Nigeria. Andra danser har hört till olika stammar i Kongo-land. Exempel på kongo-danser är Palo, Arrará och Abacuá.
Utöver rit-danserna finns fest-danser som Yuca, Makuta, Thumba Francesa etc.
Till de afrokubanska danserna kan man också räkna rhumba som är ett antal danser som skapats på Kuba med mycket stark influens av de rituella afrikanska danserna.
Danser som sedan utvecklas på Kuba som folkdanser med större influens från Spanien, Frankrike, USA och Latinamerika brukar hänföras till gruppen Ballas Populares och inte kallas afrokubansk, men gränsdragningen är inte alltid så strikt.

De elever som Chiqui Dixon och Christina har lär sig ovenstående danser. Till Yeruba-danserna går man igenom danser till cirka åtta orishas och för varje en handfull olika danser.

Uppsala är lyckligt begåvat med duktiga trum-musiker (batáister) som behärskar de olika rytmer som är knutna till respektive dans.
Från oss alla som dansar afrokubansk dans i Uppsala framför Danskompis vår reverens till:

Kerstin Bergman
Anna von Malmborg
Ib Koersner
och de andra batáisterna

[ Christina ] [ Selenius ] [ Yemayá/Shangó ] [ Orishas ] [ Santeíabilder ] [ Extern sida ] [ Dansa.net entré-sida ]

Ovanstående uppställning är gjord utifrån den begränsade kunskap som er Danskompis besitter. UPA.
Den som vill hjälpa till att utöka kunskapen uppmanas att tillskriva danskompis/a/dansa.net och därvid göra en god gärning.
Jag vet att Yeroba ibland stavas Yoruba, ibland på ytterligare något annat sätt. Har du någon mening om hur det skall stavas, yeroba, yoruba så skriv med argument därför. Tack