Just nu sörjer vi Ulf Carlsten.
En god människa som har lämnat oss.


Kvar är de soliga minnena!Ulf Carlsten, arbetskamrat, vän och skolkamrat lämnade oss den 21:a januari 2009 efter en lång och tålmodig kamp.
Den bästa av människor. Sörjd och saknad av så många.

Begravningsakt i Uppsala Domkyrka den 25. februari klockan 14. Därefter minnsesstund på hans gamla arbetsplats, KATALIN and all that jazz i godsmagasinet på östra sidan av järnvägsstationen. Se vidare på www.KATALIN.com.